SUBVENCIÓNS A CONCELLOS E MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS PARA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 2018

 Bases
 Anexos
 Trámite de audiencia
 Acordo de resolución
 Emenda erro material

SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DEPORTIVAS E ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS 2018

 Bases
 Anexos
 Anexos para cubrir
 Trámite de audiencia
 Acordo de resolución (1º Período)
 Trámite de audiencia (2º Período)
 Acordo de resolución (2º Período)

 

SUBVENCIÓNS A CLUBS DEPORTIVOS DE OURENSE PARA O ANO 2018

Bases
 Anexos
 Anexos para cubrir
 Trámite de audiencia
 Acordo de resolución

SUBVENCIÓNS PARA AS
COPAS DEPUTACIÓN 2018

 Bases
 Anexos
 Anexos para cubrir
 Trámite de audiencia
 Acordo de resolución
 Acta de resolución

 

SUBVENCIÓNS A DEPORTISTAS OURENSÁNS CUALIFICADOS EN MODALIDADES DEPORTIVAS INDIVIDUAIS DURANTE A TEMPADA DEPORTIVA 2016-2017

Bases
Anexos para cubrir
 Trámite de audiencia
 Acordo de resolución
 Acta de resolución

 

Para consultar os expedientes e/ou realizar os correspondentes actos de trámite, deben dirixirse á Sección de Subvencións.

Datos de contacto

DEPUTACIÓN OURENSE

SECCIÓN DE SUBVENCIÓNS
Negociado de Concursos
Pazo Provincial
Rúa Progreso, 32
32003 Ourense
988 317 560
 subvencions.concursos@depourense.es
Sección de Subvencións