Subvencións a Concellos e Mancomunidades de municipios para organización de actividades Físico-Deportivas 2023

Bases
Anexos
Trámite de audiencia
Acordo de resolución

Subvencións a Entidades Deportivas e Entidades sen ánimo de lucro para a organización de eventos deportivos 2023

Bases
Anexos
Cadro de enmenda
Trámite de audiencia
Acordo de resolución

Subvencións a deportistas ourensáns cualificados en modalidades deportivas individuais durante a tempada deportiva 2021-2022 – Convocatoria 2023

Bases
Anexos
Trámite de audiencia
Acordo de resolución

Para consultar os expedientes e/ou realizar os correspondentes actos de trámite, deben dirixirse á Sección de Subvencións.

Datos de contacto

DEPUTACIÓN OURENSE

SECCIÓN DE SUBVENCIÓNS
Negociado de Concursos
Pazo Provincial
Rúa Progreso, 32
32003 Ourense
988 317 560
 subvencions.concursos@depourense.es
Sección de Subvencións