dgt

DGT – Xefatura Provincial Ourense

Rúa Saenz Díez, 45
32003 Ourense
 988 234 311
Información xeral: 060
Dirección General de Tráfico
Facebook
@DGTes

 “Correr entre coches” Guía para o runner peatón e o automobilista responsable
Guía para usuarios da bicicleta