César Manuel Fernández Gil
Vicepresidente 2º, Cultura, Educación e Deporte

Diego Enrique Álvarez Fernández
Asesor de Deportes
Deputación Provincial de Ourense
Rúa Progreso, 32
32003 Ourense
988 317 500
deportes.ourense@depourense.es
depourense.gal
 Facebook
@DeputacionOU

Localización

Deputación Provincial de Ourense