XOGADE – Xogos Populares

Xogos Populares e Tradicionais -

Xogade Xogade

Ourense
17/01/2017
Ourense
18/01/2017
Ourense
19/01/2017
Ourense
20/01/2017

Organización

Xunta de Galicia - Servizos Provinciais de Deportes Ourense

Contacto

Xunta de Galicia - Servizos Provinciais de Deportes Ourense
Manuel Pérez González
Coordinador do Deporte Escolar Ourense
Avenida de La Habana, 79 - 4º 32004 Ourense
988 386 050
Fax: 988 386 051
manu.perez.gonzalez@xunta.es
http://xogade.xunta.gal

Localización

Colexio San Pío X