XOGADE – Xogos Populares – A Arnoia

Xogos Populares e Tradicionais -

Xogade Xogade

Arnoia, A
12/12/2016
Arnoia, A
13/12/2016
Arnoia, A
14/12/2016
Arnoia, A
15/12/2016
Arnoia, A
16/12/2016

Organización

Xunta de Galicia - Servizos Provinciais de Deportes Ourense

Contacto

Xunta de Galicia - Servizos Provinciais de Deportes Ourense
Manuel Pérez González
Coordinador do Deporte Escolar Ourense
Avenida de La Habana, 79 - 4º 32004 Ourense
988 386 050
Fax: 988 386 051
manu.perez.gonzalez@xunta.es
http://xogade.xunta.gal

Localización

CEIP San Salvador