XOGADE – Actividade Polideportiva – O Ribeiro

Ribadavia
02/12/2015
11:00
Ribadavia
03/12/2015
11:00
Ribadavia
04/12/2015
11:00

Organización

AD O Ribeiro

Contacto

Xunta de Galicia - Servizos Provinciais de Deportes Ourense
Manuel Pérez González
Coordinador do Deporte Escolar Ourense
Avenida de La Habana, 79 - 4º 32004 Ourense
988 386 050
Fax: 988 386 051
manu.perez.gonzalez@xunta.es
http://xogade.xunta.gal

Localización

Polideportivo Municipal