Organización e Desenvolvemento de Eventos Deportivos: As Chaves do Éxito (IV Edición)

-

Formación Formación Universidade Universidade

Ourense
01/04/2016
15:30
Ourense
02/04/2016
09:00

Organización

Universidade de Vigo

Contacto

Universidade de Vigo
Patricio Sánchez Fernández
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
988 368 700
secretario.eto@uvigo.es
https://bubela.uvigo.es/curso/2683

Localización

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

Campus Universitario de Ourense

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

Campus Universitario de Ourense

Inscricións

Destinatarios

O curso está dirixido especialmente ao alumnado da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense, así como ao resto de membros da comunidade universitaria.

Asemade tamén esta aberto a todas aquelas persoas interesadas en temas vencellados ao deporte e á actividade física que acrediten as condicións de acceso.

Condicións de aceso

1. Membros da comunidade universitaria, e
2. persoas alleas á mesma que acrediten uns estudios mínimos equivalentes a 2º de bacharelato.

Criterios de selección

* Darase preferencia aos alumnos de posgrado e último curso das titulaciones da Facultade de Empresariais e Turismo e, a continuación, ao resto de alumnado da Facultade.

* Caso de existir prazas libres terán preferencia o resto de alumnos da Universidade de Vigo, especialmente o alumnado das titulaciones de ciencias da actividade física e deporte, dereito, economía e/ou relacións laborais.

* A aceptación definitiva da matrícula realizarase por estrita orde de recepción do justificante bancario de pago das taxas do curso.

* As persoas pertencentes á comunidade universitaria deberán entregar, ademais do justificante de pago, unha copia dun documento justificativos de devandita condición.

Modo de pagamento

Matrícula ordinaria: 49€
Matrícula alumnado Universidade de Vigo: 25€

O pagamento farase efectivo en calquera oficina de NGB, indicando o nome ou o código do curso.

Período de preinscrición e matrícula

Preinscrición do 29/02/2016 ó 30/03/2016
Matrícula do 01/03/2016 ó 31/03/2016

Ir a enderezo web

Ligazóns de interese

Master Universitario en Xestión Empresarial do Deporte

Universidade de Vigo - Vicerreitoría do Campus de Ourense